Departament de Tecnologia
IES Santanyí

Curs 2006/07 Curs 2007/08 Curs 2008/09


Pendents estiu

Material per cursos

Segon ESO

Tercer ESO

Quart ESO

 

Projecte curricular 06/07 

Projectes curs 2006/07
Segon d'ESO
Tercer d'ESO

Quart d'ESO

Material per cursos

Primer ESO

Segon ESO

Tercer ESO

Quart ESO

 

Projectes de 2n
Projectes de 3r

Projecte curricular 07/08

 

Material per cursos

Tercer ESO

Quart ESO Tecnologia

Quart ESO Informàtica

Projectes curs 2008/09
Tercer d'ESO

Quart d'ESO

 


Curs 2009/10

Curs 2010/11

Curs 2011/12

Material per cursos

segon ESO

Tutoria 2n ESO D

Quart ESO Informàtica

Projectes curs 2008/09
Segon d'ESO
 

Material per cursos

TM 1r ESO

TM 3r ESO

TIC 1r Batx.

TI 1r Batx.

Material per cursos

Informàtica 4t ESO

 

Curs 2012/13

Curs 2013/14

Curs 2014/15

Material per cursos

Informàtica 4t ESO

TIC 1r Batx.

Material per cursos

Informàtica 4t ESO

TIC 1r Batx.

Material per cursos

Informàtica 4t ESO

TIC 1r Batx.


Curs 2015/16

Curs 2016/17

Curs 2017/18

Material per cursos

Informàtica 4t ESO

TIC 1r Batx.

Material per cursos

TIC 4t ESO

TIC 1r Batx.

Material per cursos

Tecnologia 2n ESO

TIC 4t ESO

TIC 1r Batx.

 

Curs 2018/19

Curs 2019/20

   

Material per cursos

Tecnologia 3r ESO

TIC, 4t ESO

TIC, 1r Batxillerat

Material per cursos

Tecnologia 2n ESO

TIC 4t ESO