Tecnologia, Quart d'ESO. Curs 2021/22

General

Normes per l'aula-taller

Apartats de l'informe tècnic

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material

Calendari escolar

Primer trimestre

Repàs d'electricitat E01. L'electricitat. Circuits
E02. Magnituds bàsiques
E03. Energia elèctrica

Electrònica Analògica Introducció i components. F_EA01
Associació de resistències. F_EA02
Díodes. F_EA03
Condensadors. F_EA04
Transistors. F_EA05
Pràctiques. F_EA_06
Ampliació. F_EA_07

Electrònica Digital

Full d'autoavaluació de quadern del Primer trimestre

Segon trimestre

 
 
   

Full d'autoavaluació de quadern del Segon trimestre

Tercer trimestre

 

Feines per l'estiu

Si tens algun dubte comenta-ho a l'aula, escriu a tecno@edukia.cat o a l'adreça del professor.