Tecnologia II. Tercer d'ESO

Curs 2020/21

General

Normes per l'aula-taller

Informe tècnic

Què has de conseguir? / Com t'avaluarem / Material

Calendari del curs


Primer trimestre
Energies

Màquines i mecanismes

(De 2n ESO)

Fitxes de treball
M01. Energia
M02. Màquines simples
M03. Mecanismes
M04. Transformació de moviment
M05. Exercicis resolts
Enllaços d'interès
Energia
Tipus d'energia
 

Projecte 1
 
La grua eòlica

Segon trimestre
Electricitat  
Fitxes de treball
E01. L'electricitat. Circuits
E02. Magnituds bàsiques
E03. Altres magnituds
 
Enllaços d'interès
Conceptos básicos
Centrals elèctriques
Generació d'electricitat
Anotacions
 
Fitxes de treball
GD01. Generació elèctrica
GD02. Distribució elèctrica
Enllaços d'interès
Central tèrmica
Central nuclear
Central hidroelèctrica

Electricitat a Espanya

Esquema de les fonts d'energia

Energia geotèrmica

Central solar
Planta termosolar (video)

Energies renovables
Més renovables
Renovables

Fonts d'energia

Vídeos

Distribució d'electricitat Xarxa Elèctrica Balear
Mapa de la xarxa
Funcionament de la xarxa elèctrica

Connexió amb la península

El transformador

Transport i distribució


Tercer  trimestre
Electrònica Fitxes amb exercicis i pràctiques
 

 

Pràctiques
Material necessari
 

 

Dibuix vectorial
 
Internet  

 

Feina d'estiu
Quan toqui

Recorda que tens a la teva disposició l'adreça tecno@edukia.cat